Ansökan Vuxenutbildningen

Kursutbud


Vuxenutbildning i Kristianstad kommun

Funderar du på att börja studera?

Kristianstad vuxenutbildning ökar valfriheten och breddar kursutbudet genom möjligheten att söka vid kommunens egen vuxenutbildning, Komvux Kristianstad. 

Här på webbplatsen kan du direkt söka i kurskatalogen och även göra din ansökan.

Så här gör du din ansökan
  1. Välj dina kurser från kurskatalogen. Du kan hitta kurser via trädet till vänster eller genom att söka på kursnamnet i sökfältet högst upp på denna sida
  2. Efter du gjort dina val klickar du på länken "Gå vidare" för att komplettera och skicka in din ansökan
  3. För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du fylla i ansökan med motivation, utbildningssyfte och utbildningsmål

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.


Close Help