Ansökan Svenska för invandrare

Kursutbud


Följande gäller för dig som ska studera SFI

- Du ska vara bosatt i Kristianstads kommun

- Du ska ha svenskt personnummer eller samordningsnummer för EU-medborgare

- Du ska ha en ordnad barnomsorg om du ska studera SFI på dagtid

- Om du har a-kassa, kontakta dem innan du gör en ansökan

- Om du redan studerar på SFI läs mer här om vad som gäller


Det finns tre olika studievägar inom SFI. Antagningsenheten kommer utifrån din skolbakgrund att placera dig i en av studievägarna.
 1. Studieväg 1, kurs A-D

  - För dig som inte kan läsa och skriva på ditt modersmål eller som bara har gått i skolan i ett fåtal år (0-6 år)

  - Långsam studietakt

 2. Studieväg 2, kurs B-D

  - För dig som studerat på grundskola eller gymnasium (6-12 år)

  - Kan läsa och skriva på ditt modersmål och förstår det latinska alfabetet

  - Normal studietakt

 3. Studieväg 3, kurs C-D

  - För dig som har påbörjat akademisk utbildning och som har god studievana och förmåga att arbeta självständigt (eftergymnasial utbildning)

  - Har lätt för att lära dig nya språk

  - Snabb studietakt

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Arbete och välfärdsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Arbete och välfärdsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.


Mina val

Totalt0  poängClose Help