Ansökan om förskoleplats
 
Här kan du göra ansökan om plats i Huddinge kommuns förskoleverksamhet, detta gäller även de fristående förskolorna eller pedagogisk omsorg.

Innan du börjar göra din ansökan är det viktigt att du har en uppfattning om vilka förskolor eller pedagogisk omsorg du vill ansöka till. Du kan göra ansökan både till kommunala förskolor och fristående förskolor eller pedagogisk omsorg.  

Med fristående förskola eller pedagogisk omsorg menas en enhet som ägs eller drivs i alternativ/privat regi. För denna verksamhet gäller samma regler och taxor som för de kommunala verksamheterna.

 
 
 
 
 
 
 
 


Close Help