Søknad om plass i barnehage og SFO

Velkommen til søknadskjema for plass i barnehage og SFO. Det vert henta opplysningar om deg og dine barn. Dette kan ta nokre sekund.

For å innfri retten til barnehageplass etter Barnehagelova §16 , må det søkjast om plass innan fristen for hovudinntak. Du finn meir informasjon om å søkje barnehageplass og tildeling av barnehageplass på https://www.kinn.kommune.no

Frist for hovudopptak:
Barnehage 15. februar
SFO 1. mai
Elles opptak gjennom året ved ledig plass.Close Help