Søknad om plass i barnehage og SFO

Velkommen til søknadskjema for plass i barnehage og SFO. Det blir hentet opplysninger om deg og dine barn. Dette kan ta noen sekunder.

Frist for hovedopptak:
Barnehage 1.mars
SFO 1.mars
Ellers supplerende opptak gjennom året ved ledig plass.
For mer informasjon, se https://www.lyngdal.kommune.no

Se vedtekter for kommunale barnehager her: Kommunale Barnehager
Private barnehager har egne vedtekter. Se den enkelte barnehages hjemmeside.
Se vedtekter for kommunal SFO her: Kommunal SFODet finns to forskjellige søknadsskjema til barnehage. Ett for barn bosatt i Lyngdal kommune, og ett for barn bosatt i annen kommune. Trykk "Fyll i søknad" for å starte prosessen.
Close Help